Sportovní aktivity

Definice sportu

Pod termínem sport si dnes můžeme představit pohybovou (fyzickou) činnost provozovanou podle jasně daných pravidel. Výsledky takové aktivity musí být měřitelné nebo porovnatelné s ostatními sportovci v rámci téhož odvětví. Mezi sporty se nepočítají činnosti, kde se soutěžící poměřují pouze pomocí duševních schopností nebo štěstí – vyloučeny jsou např. deskové hry, počítačové hry nebo hazardní hry s výjimkou pokeru nebo šachové hry.

Historie sportu

Sportovní aktivity podobné dnešním se již provozovaly ve starověku. Nejznámějším případem jsou bezesporu pravidelně konané sportovní hry v řecké Olympii. Počátky moderního sportu můžeme hledat v Anglii. Během průmyslové revoluce v druhé polovině 19. století zde byla založena většina dnes provozovaných nejoblíbenějších hnutí a sportů a kodifikovány základy jejich pravidel na všeobecném základě. Z Anglie pochází především populární fotbal. V Kanadě se zrodil lední hokej, ve Spojených státech basketbal, nejslavnější cyklistický závod se začal pořádat ve Francii.

Sport v moderním pojetí

Nejdůležitějším momentem pro rozvoj sportovních aktivit v moderní době bylo znovuobnovení olympijských her, které je spojeno se jménem Pierra de Coubertina. První mezinárodní sportovní klání podle staré olympijské myšlenky se konalo v Řecku roku 1896. Zde jsou počátky obratu od sportu jako specifického a stále ještě minoritního způsobu trávení volného času ke kulturně-politickému fenoménu.

Sportovní výkonnostní úrovně

V současné době je sport provozován na vrcholové profesionální úrovni. Vedle toho mohou sportovat také amatéři na vysoké výkonnostní úrovni a konečně i osoby na rekreační úrovni. Profesionální sportovec obvykle denně trénuje, často i několik hodin, účastní se mezinárodních nebo národních soutěží nebo mistrovství. Amatérský sportovec pravidelně trénuje maximálně několik desítek hodin týdně, je registrován v některém sportovním svazu a pravidelně se účastní amatérských soutěží. Sportování na rekreační úrovni obnáší příležitostné aktivity v rozsahu maximálně několika hodin týdně.