Basketbal

Charakteristika basketbalu

Basketbal je kolektivní míčový sport, ve kterém se dva soupeřící týmy s pěti hráči v poli snaží získat co nejvíce bodů vhazováním míče do obroučky koše. Jedná se o velmi oblíbený sport, který je dnes rozšířen po celém světě.

Vznik basketbalu

Hru vymyslel v prosinci roku 1891 učitel tělesné výchovy na YMCA International Training School v americkém Springfieldu Dr. James Naismith. Uspokojil tak poptávku po kolektivním sportu, který by se dal provozovat v čase nepříznivého počasí v tělocvičně. Nová hra spočívala v házení fotbalového míče do košů na sběr broskví, jež byly přibity ve výšce asi tří metrů nad podlahou. Už první pravidla stanovila jako vůdčí zásady slušnost a kolektivnost, kterým se basketbalisté snaží vždy dostát.

Původní způsob hry

V původní podobě jednalo o nepříliš dynamický sport – pravidla např. neumožňovala pohyb s míčem. Nejen střelba trestných hodů, ale i střelecké pokusy z pole byly prováděny tak, že hráči házeli míč spodem. Aby byl takový hod možný, musel stát obránce alespoň dva metry od střelce. Do začátku třicátých let byl tento způsob hodu vlastně jediný.

Šíření basketbalu

Basketbal získal brzy značnou popularitu a záhy se rozšířil i mimo území USA. Nejdříve se začal hrát v Kanadě, v roce 1893 se dostal do Francie, roku 1896 do Brazílie a v roce 1900 ho hráli Australané. České veřejnosti basketbal představil v roce 1897 vysokomýtský učitel tělocviku Jaroslav Karásek v tamní sokolovně. První pravidla sestavil v roce 1898 profesor Josef Klenka. Hra se ale neujala. K masivnímu rozšíření basketbalu v českých zemích došlo až po vzniku samostatného Československa. Zásluhou stoupající obliby mezi studenty pronikl i do Sokola, velkou roli v jeho šíření sehrála YMCA.

V roce 1932 byla založena Mezinárodní basketbalová federace (International Basketball Federation). Od roku 1936 je basketbal mezi olympijskými sporty. Účinkování amerických profesionálů na Olympijských hrách v Barceloně velkou měrou přispělo k jeho popularitě. Od roku 1976 se pořádá i basketbalový turnaj žen.