Fotbal

Popularita fotbalu

Fotbal (nebo také kopaná) je nejpopulárnějším druhem kolektivní míčové hry na světě. Název pro tento sport vznikl složením anglických slov foot (noha) a ball (míč). Podle průzkumu, který byl proveden v roce 2001, hraje fotbal pravidelně nejméně 240 miliónů lidí ve více než 200 zemích světa. Jeho obliba je dána zejména jednoduchými pravidly a naprosto minimální náročností na vybavení.

Nejstarší míčové hry podobné fotbalu

Historie fotbalu sahá do dávné minulosti. Předchůdci jsou doloženi už v období starověku – nejstarší míčovou hrou bylo kudžu, provozované již ve 2. století př. n. l. v Číně. Ve starověkém Řecku a Římě bylo v oblibě mnoho míčových her, při kterých se používaly dolní končetiny. V římské říši se provozovala hra vzdáleně připomínající fotbal s názvem harpastum. Ve středověké Evropě se různé míčové hry podobné kopané hrály na různých místech, jejich pravidla se však byla nejednotná.

Vznik moderního fotbalu

Fotbal tak jak ho známe my, se začal rodit v 16. století v Anglii. V tamních soukromých středních školách se začaly častěji provozovat sportovní aktivity. Každá ze škol však měla svoje vlastní pravidla. Postupně dostal fotbal dvě podoby – v jedné úpravě pravidel (používané např. v Rugby, Marlborough či Cheltenhamu) bylo povoleno, aby hráči míč po hřišti přenášeli v rukách, v druhé verzi (např. na Etonu, Harrow či Westminsteru) se upřednostňovalo pro posun míče kopání.

V 40. letech 19. století Anglii nejasnosti v pravidlech vedly k praktickému znemožnění hraní zápasů mezi školami. Proto se v roce 1848 sešlo 14 školních delegátů na jednání, kde se zrodila první ucelená pravidla (tzv. Cambridgeská pravidla). Tato pravidla dávala jasně přednost používání nohou, bylo však stále možné čisté zachycení hracího míče rukama.

V říjnu roku 1863 bylo založeno první oficiální fotbalové sdružení The Football Association. Po několika změnách bylo dohodnuto, že ve fotbale nebude dovoleno hráčům běžet s míčem v ruce ani ho držet a podrážet protihráče s míčem. Kvůli tomu došlo k zásadnímu rozporu s několika členy asociace, kteří ji opustili a v roce 1871 založili Rugby Football Union. Vznikl tak nový sport odlišný od fotbalu – ragby. První mezinárodní fotbalový zápas proběhl mezi Anglií a Skotskem 30. listopadu 1872. První fotbalová soutěž – Anglický pohár, byla zahájena v roce 1871.

Šíření fotbalu

Fotbal se postupně rozšířil z Britských ostrovů do zbytku Evropy. Do kontinentu fotbalu zaslíbenému – Jižní Ameriky – se tato míčová hra dostala údajně díky anglickým dělníkům pracujícím na stavbě železnice. V českých zemích se začal fotbal prosazovat koncem 19. století. V roce 1901 vznikl Český fotbalový svaz, v devadesátých letech 19. století byly založeny naše nejvýznamnější fotbalové kluby AC Sparta Praha a SK Slavia Praha. V roce 1922 byla Československá fotbalová asociace přijata za právoplatného člena fotbalové asociace FIFA.